Tło kontroli w Design'erze Visual Studio

25.08.2016 10:42:36 komentarze (0) #designer #vsiual studi #wpf #xaml

Aby zmienić tło kontrolki tylko w Edytorze wizualnym VisualStudio XAML

Należy w każdej kontrolce dodać:

<UserControl.Resources>
<Style TargetType="{x:Type UserControl}">
<Style.Triggers>
<Trigger Property="componentModel:DesignerProperties.IsInDesignMode" Value="true">
<Setter Property="Background" Value="White" />
</Trigger>
</Style.Triggers>
</Style>
<UserControl.Resources>
 Ładuję komentarze...

sql AD Add-Migration allocation_units aspnet checkout ci commit core c# cvs designer docker dotnet dotnet ef @eaDir EntityFramework find firewall git index Informacje kill linux Luci merge mssql MySql Nowości OpenWRT partitions powershell Primary Key psw servcice shell size sp_who2 sql SSH subinacl synology t-sql Update-Database vsiual studi windows wpf xaml xev xmodev