EntityFramework - No executable found matching command "dotnet-ef" 05.04.2017 10:17:25 

Jeśli dostaliście taki komunikat:

No executable found matching command "dotnet-ef"

Czytaj Więcej
0 #Add-Migration #core #dotnet ef #EntityFramework #psw #Update-Database
sql AD Add-Migration allocation_units aspnet checkout ci commit core c# cvs designer docker dotnet dotnet ef @eaDir EntityFramework find firewall git index Informacje kill linux Luci merge mssql MySql Nowości OpenWRT partitions powershell Primary Key psw servcice shell size sp_who2 sql SSH subinacl synology t-sql Update-Database vsiual studi windows wpf xaml xev xmodev