EntityFramework - No executable found matching command "dotnet-ef" 05.04.2017 10:17:25 

Jeśli dostaliście taki komunikat:

No executable found matching command "dotnet-ef"

Czytaj Więcej
0 #Add-Migration #core #dotnet ef #EntityFramework #psw #Update-Database
Zmiana Tytułu okna PowerShell 24.03.2017 15:38:27 

Zmiana Tytułu okna PowerShell

Czytaj Więcej
0 #powershell #tips
ustawienie flagi aspnet core environment 28.12.2016 12:38:03 

set ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development

Czytaj Więcej
0 #aspnet #core #C# #dotnet
Modyfikacja kontrolek WPF z wątku w tle 23.09.2016 20:23:26 

Aby móc zmieniać cokolwiek z innego wątku na oknie WPF można zastować Dispatcher. 

Czytaj Więcej
0 #c# #Thread #ThreadPool #wpf
Usuwanie katalogów @eaDir z albumów PhotoStation 31.08.2016 23:28:51 

Aby znaleźć wyszystkie katalogi o nazwie @eaDir należy użyć polecenia:

Czytaj Więcej
0 #@eaDir #find #linux #synology
Tło kontroli w Design'erze Visual Studio 25.08.2016 10:42:36 

Aby zmienić tło kontrolki tylko w Edytorze wizualnym VisualStudio XAML

Czytaj Więcej
0 #designer #vsiual studi #wpf #xaml
MERGE jednej gałęzi do drugiej 10.07.2016 20:00:45 

Jak wykonać merge kodu z jednej gałęzi (branch) do drugiej (master)?

Czytaj Więcej
0 #checkout #commit #cvs #git #merge #shell
Uprawnienia użytkownika do restartu usługi 08.07.2016 08:16:18 

subinacl /service spooler /grant=DOMAIN\LOGIN=top

 

SubInACL można pobrać stąd

Czytaj Więcej
0 #AD #servcice #subinacl
Rozmiar tabel mssql 28.04.2016 11:28:47 

Aby sprawdzić zajętość tabel i indeksów na bazie mssql należy uzyć poniższego skryptu:

Czytaj Więcej
0 #mssql #t-sql
Zmiana mapowania klawiszy pod linux'em 21.06.2015 08:21:05 

Potrzebujemy dwóch narzędzi xev i xmodmap.

 Najpierw zastanawiamy się jakie klawisze chcemy przemapować. Poniższy przykład pokaże zamianę miejscami PgUp <=> Home i PgDwn <=> End

Czytaj Więcej
0 #linux #xev #xmodev
Lista kolumn w kluczu glownym 09.04.2015 08:50:37 
Czytaj Więcej
0 #mssql #Primary Key #sql
Index na bazie MySQL 30.01.2015 10:00:07 

Aby utworzyć index na bazie MySQL

Czytaj Więcej
0 #sql #index #MySql
Jak ubić połączenia do bazy MSSQL 31.10.2014 14:14:31 

Poniższy skrypt pozwala rozłączyć aktywne połączenia do bazy danych ms sql.

Czytaj Więcej
0 #kill #sp_who2 #sql
Sprawdzanie zajętości tabel na mssql 18.03.2014 08:32:25 

Ostatnio szukałem jak sprawdzić zajętość tabel na bazie mssql i znalazłem coś takiego, troszkę zmodyfikowałem pod swoje potrzeby.

Czytaj Więcej
0 #allocation_units #mssql #partitions #size #sql #tables #t-sql
Włączenie SSH na WAN w OpenWRT LUCI 25.02.2014 12:03:32 

Aby włączyć dostęp SSH na interfejsie WAN należy najperw włączyć SSH na każdym porcie.

Czytaj Więcej
0 #firewall #Luci #OpenWRT #SSH
Nowa wersja 07.02.2014 18:05:21 

W związku z całkowitą przebudową modelu bazy danych oraz sposobu i dostawcy logowania proszę o ponowne założenie kont (zalogowanie się przy pomocy wybranego dostawcy).

Czytaj Więcej
0 #Informacje
Przenosiny 25.01.2012 18:30:00 

Właśnie jesteśmy w trakcie przenosin na nowy hosting. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj Więcej
0 #Informacje #Nowości #Techniczne