No executable found matching command "dotnet-watch" 2017-11-04 19:44:51 

Jeśli dostaliście taki komunikat:

No executable found matching command "dotnet-watch"

to najprawdopodobniej do projektu nie macie dodanych Tools'ów

Należy więc w pliku csproj dodać sekcję:

 

<ItemGroup>
<DotNetCliToolReferenceInclude="Microsoft.DotNet.Watcher.Tools"Version="2.0.0"/>
</ItemGroup>

a następnie wykonać polecenie dotnet restore

Czytaj Więcej
0
[PSW] - EntityFramework - No executable found matching command "dotnet-ef" 2017-04-05 10:17:25 

Jeśli dostaliście taki komunikat:

No executable found matching command "dotnet-ef"

to najprawdopodobniej do projektu nie macie dodanych Tools'ów do EntityFramework

Należy więc w pliku csproj dodać sekcję:

<ItemGroup>
<DotNetCliToolReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools.DotNet" Version="1.0.0-msbuild3-final" />
</ItemGroup>

a następnie wykonać polecenie dotnet restore

 

Czytaj Więcej
0 #Add-Migration #core #dotnet ef #EntityFramework #psw #Update-Database
Zmiana Tytułu okna PowerShell 2017-03-24 15:38:27 

Aby zmienić tytuł okna Powershell z poziomu wykonywanego skryptu należy użyć poniższego zapisu:

 

PS> $host.ui.RawUI.WindowTitle = "Nowy Tytuł Okna"
Czytaj Więcej
0 #powershell #tips
Docker powershell dla windows'a bez kontenerów 2017-03-10 08:36:46 

Aby zainstalować same narzędzia dockera np dla agenta CI nalezy zainstalowac moduł powershell ze strony:

Microsoft/Docker-PowerShell

Czytaj Więcej
0 #ci #docker #powershell #windows
ustawienie flagi aspnet core environment 2016-12-28 12:38:03 

set ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development

Czytaj Więcej
0 #aspnet #core #C# #dotnet
Modyfikacja kontrolek WPF z wątku w tle 2016-09-23 20:23:26 

Aby móc zmieniać cokolwiek z innego wątku na oknie WPF można zastować Dispatcher. 

Czytaj Więcej
0 #c# #Thread #ThreadPool #wpf
Usuwanie katalogów @eaDir z albumów PhotoStation 2016-08-31 23:28:51 

Aby znaleźć wyszystkie katalogi o nazwie @eaDir należy użyć polecenia:

# find . -type d -name "@eaDir"

Aby usunąć wyszstkie znalezione należy wykonać:

# find . -type d -name "@eaDir" -print0 | xargs -0 rm -rf

 

Czytaj Więcej
0 #@eaDir #find #linux #synology
Tło kontroli w Design'erze Visual Studio 2016-08-25 10:42:36 

Aby zmienić tło kontrolki tylko w Edytorze wizualnym VisualStudio XAML

Czytaj Więcej
0 #designer #vsiual studi #wpf #xaml
MERGE jednej gałęzi do drugiej 2016-07-10 20:00:45 

Jak wykonać merge kodu z jednej gałęzi (branch) do drugiej (master)?

Czytaj Więcej
0 #checkout #commit #cvs #git #merge #shell
Uprawnienia użytkownika do restartu usługi 2016-07-08 08:16:18 

subinacl /service spooler /grant=DOMAIN\LOGIN=top

 

SubInACL można pobrać stąd

Czytaj Więcej
0 #AD #servcice #subinacl
Rozmiar tabel mssql 2016-04-28 11:28:47 

Aby sprawdzić zajętość tabel i indeksów na bazie mssql należy uzyć poniższego skryptu:

Czytaj Więcej
0 #mssql #t-sql
Zmiana mapowania klawiszy pod linux'em 2015-06-21 08:21:05 

Potrzebujemy dwóch narzędzi xev i xmodmap.

 Najpierw zastanawiamy się jakie klawisze chcemy przemapować. Poniższy przykład pokaże zamianę miejscami PgUp <=> Home i PgDwn <=> End

Czytaj Więcej
0 #linux #xev #xmodev
Lista kolumn w kluczu glownym 2015-04-09 08:50:37 
SELECT
Col.Column_Name
,Col.Table_Name
,OBJECT_ID(Col.Table_Name) AS [object_id]
FROM
INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS Tab
,INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE Col
WHERE
Col.Constraint_Name = Tab.Constraint_Name
AND Col.Table_Name = Tab.Table_Name
AND Constraint_Type = 'PRIMARY KEY'
AND [Col].Table_name='<TABLE NAME>'
Czytaj Więcej
0 #mssql #Primary Key #sql
Index na bazie MySQL 2015-01-30 10:00:07 

Aby utworzyć index na bazie MySQL

Czytaj Więcej
0 #sql #index #MySql
Jak ubić połączenia do bazy MSSQL 2014-10-31 14:14:31 

Poniższy skrypt pozwala rozłączyć aktywne połączenia do bazy danych ms sql.

Czytaj Więcej
0 #kill #sp_who2 #sql
Sprawdzanie zajętości tabel na mssql 2014-03-18 08:32:25 

Ostatnio szukałem jak sprawdzić zajętość tabel na bazie mssql i znalazłem coś takiego, troszkę zmodyfikowałem pod swoje potrzeby.

Czytaj Więcej
0 #allocation_units #mssql #partitions #size #sql #tables #t-sql
Włączenie SSH na WAN w OpenWRT LUCI 2014-02-25 12:03:32 

Aby włączyć dostęp SSH na interfejsie WAN należy najperw włączyć SSH na każdym porcie.

Czytaj Więcej
0 #firewall #Luci #OpenWRT #SSH
Nowa wersja 2014-02-07 18:05:21 

W związku z całkowitą przebudową modelu bazy danych oraz sposobu i dostawcy logowania proszę o ponowne założenie kont (zalogowanie się przy pomocy wybranego dostawcy).

Czytaj Więcej
0 #Informacje
Przenosiny 2012-01-25 18:30:00 

Właśnie jesteśmy w trakcie przenosin na nowy hosting. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj Więcej
0 #Informacje #Nowości #Techniczne