MultiWidgets


Widget and Application for Android phones to view the weather from http://meteo.org.pl

Wersja: 1.3.19
Wydawca: KSoft
Następujące warunki są wymagane:
  • Android SDK Version min 8
Jeśli te elementy są już zainstalowane, możesz uruchomić aplikację